A lovaskocsizás. Ősi hagyomány, mely népünk kultúrájának szerves része. Az életformánkhoz, az önfenntartáshoz tartozott, és tartozik. Ha körülnézünk a világban, azt láthatjuk, hogy szükség lesz rá. Újra. Szervesen, a mindennapok részeként.

Paczér József

elnök, Első Magyar Lovaskocsis Egyesület

A Feladat

Egyesületünket azért hoztuk létre, mert kiemelten fontosnak tartjuk a magyarság hagyományainak megőrzését, és ápolását, a XXI. században is. Ezért célul tűztük ki a magyar lovaskocsis hagyományok, és ahhoz kapcsolódó szakmák felélesztését, szélesebb közönségnek bemutatását.

Néphagyományunk részeként egyesületünkben a falusi életmód, a földművelés és állattenyésztés népszerűsítése, eszközeinek, hagyományainak bemutatása és életben tartása kiemelt szerepet kap a magyar lovaskocsis hagyományok ápolása mellett.

NEm a múltunk, hanem a jövönk

Szeretnénk ösztönözni mind a lovaskocsizás, mind a földművelés, állattenyésztés hagyományos eszközeinek készítését, az eszközöket készítő mesterek felkutatásával, tevékenységük, szakmájuk, munkájuk bemutatásával.

A lovaskocsizáshoz kapcsolódóan kiemelt célunk továbbá a lóval való helyes bánásmód bemutatása, a lótartás népszerűsítése is.

Kitűzött céljainkat népszerűsítő rendezvények, közösségi aktivitások, sport- és szabadidős tevékenységek, kiállítások, rendezvények szervezésével, művészek, mesterek és kiadványok támogatásával kívánjuk elérni.

A fák…

Erdeink pusztulnak és fogynak. Éghajlatunk átalakul. Egyesületünk további célja, az aktív és tevékeny rendszeres faültetés és erdősítés. A fák, (mint klímabefolyásoló tényezők) saját klímát alakítanak ki. Itt a Kárpát-medencében egy különleges és egyedi lehetőségünk van, ami csak nekünk adatott meg. Tegyünk együtt érte… értünk.

Első Magyar Lovaskocsis Egyesület

 

Az egyesület célja és feladata

§

Az egyesület célja a magyar lovaskocsis hagyományok ápolása, felélesztése, bemutatása, megjelenítése.

§

Az egyesület célja a lovaskocsizás eszközeinek bemutatása, az eszközök készítésének bemutatása.

§

Az egyesület célja a lóval való helyes bánásmód bemutatása, a lótartás népszerűsítése.

§

Az egyesület célja a falusi életmód népszerűsítése, eszközeinek, hagyományainak bemutatása.

§

Az egyesület célja a hagyományos lovaskocsis eszközök előállításának ösztönzése.

§

Az egyesület célja a földművelés és állattenyésztés hagyományainak, ősi eszközeinek bemutatása, e hagyományok ápolása, életben tartása.

§

Az egyesület célja a lovaskocsizás, földművelés, állattenyésztés hagyományos eszközei készítésének ösztönzése, az eszközöket készítő mesterek felkutatása, tevékenységük, szakmájuk, munkájuk bemutatása.

§

Az egyesület céljainak megvalósítása során együttműködik a hasonló célokat követő más társadalmi szervezetekkel, és az állami szervekkel.

§

Az egyesület kitűzött céljait népszerűsítő rendezvények, közösségi aktivitások, sport- és szabadidős tevékenységek, kiállítások, rendezvények szervezésével, művészek, mesterek és kiadványok támogatásával kívánja elérni.

§

Az egyesület feladata az egyesületi tagok rendelkezésére álló kapacitások jobb kihasználásának elősegítése, tevékenységük fokozása, kapcsolódó szolgáltatások összehangolása, új célcsoportok felkutatása, igényeik kielégítése.

§